De Jossen

Najaar 2012: Hoger Streven speelt "De Jossen" van Tom Lanoye / Regie Dirk Crommelinck

Welkom in het Rijk der Jossen! Het land waar iedereen Jos heet met zijn familienaam... én met zijn voornaam. Waar iedereen gelijk is voor de wet, en iedereen zich veilig voelt, beschermd door de andere Jossen. "We hebben elkaar, dat heeft ons groot gemaakt en zuiver gehouden". De Jossen hebben hun eigen Jos-dom gecreëerd. Waar iedereen zich aan de regels houdt, de rituelen trouw vervult, de onhebbelijkheden gesmoord worden in het groepsgevoel, waar iedereen zijn weg en plaats vindt in de complexe chaos van de buitenwereld. Waar niemand ge-'jos't wordt door een ander...

Tot op een dag één van de Jossen er uit wil stappen. "Ik wil gewoon in alle rust een punt zetten achter mijn absurditeit". Het Josdom staat op zijn kop, davert op zijn grondvesten. De Josmaskers vallen af, ambities komen boven en er wordt gevochten: voor en tegen elkaar, voor en tegen het groepsgebeuren, voor en tegen het individu. Is dit de val of de revival der saamhorigheid?

Tom Lanoye schetst op komische wijze maar met een tragische ondertoon het spanningsveld tussen individu en groep. Kan de groepssamenhorigheid een dissident in zijn midden aanvaarden? Of moeten de codes van de gemeenschap desnoods met geweld afgedwongen worden? Zijn we zelf zo uniek als we wel durven denken, of is, op de keper beschouwd, iedereen dezelfde?

Absurd? Absoluut!

Komisch? Zeer zeker!

Maar een traan zit steeds klaar in de ooghoek van elke Jos!

Waar en Wanneer

28,29,30 november en 1 december 2012, telkens om 20u in de Reinaertstraat in Gent.

Foto's

Bekijk ook de foto's van deze productie!

Affiche De Jossen
Labels: